Urnebes salata

URNEBES SALATA

Tarator salata

TARATOR SALATA

Srpska salata

SRPSKA SALATA

Šopska salata

ŠOPSKA SALATA

Pečena paprika

PEČENA PAPRIKA

Pečena ljuta paprika

PEČENA LJUTA PAPRIKA

Paradajz salata

PARADAJIZ SALATA

Paradajz sa sirom

PARADAJIZ SA SIROM

Krastavac Salata

KRASTAVAC SALATA

Krastavac sa sirom

KRASTAVAC SA SIROM

Kiseli kupus salata

KISELI KUPUS SALATA

Cvekla salata

CVEKLA

Bašta salata

BAŠTA SALATA

Ajvar salata

AJVAR